Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/07/2020

STT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

2

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

3

CONG TY SUNTECH

THON NGO XA, XA CHAU MINH, HIEP HOA, BAC GIANG

02043555565

20200724 12:10

76h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

02223893686

20200725 11:03

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/7/2020

5

CONG TY FOSTER II

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

02223893686

20200725 11:08

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/7/2020

6

CONG AN HUYEN UNG HOA

19 LE LOI, TT VAN DINH, UNG HOA, HA NOI

02435378701

20200725 11:41

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

CONG AN QUAN CAU GIAY

62 NGUYEN VAN HUYEN, CAU GIAY, HA NOI

02462662577

20200724 11:21

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

CONG TY VAN TAI HN

32 NGUYEN CONG TRU

HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20200725 12:18

52h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, PHUONG 8, TAN BINH, HO CHI MINH

02838691990

20200725 14:20

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO