Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/05/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 30/5/2020
2 THANG LONG T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 30/5/2020
 3  HA NOI DUONG TO HIEU, HA NOI 02462662577  20200512 08:24  192H Dự kiến dừng hoạt động đến 30/5/2020
 4  QUANG BINH TRAN HUNG DAO, NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH 02323846969  20200521 03:14 600H  Dự kiến dừng hoạt động đến 15/6/2020
 5 NAM DINH XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG, NAM DINH 02283830545  20200525 05:44 33H   Máy ATM đã hoạt động bình thường
 6  HO CHI MINH HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, TPHCM  02838210076  20200525 17:59 43H   Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO