Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20201217 10:40

240h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 27/12/2020

2

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

KCN DAU GIAY, XA BAU HAM 2, THONG NHAT, DONG NAI

02513948958

20201218 09:45

312h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 31/12/2020

3

A0158028

CTY THHH LONG YU

KM9, TAN THINH, NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20201223 13:34

52h

Đang xử lý


VPBank NEO