Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102035

TOA NHA EVERICH

968 DUONG 3-2, PHUONG 15, QUAN 11, HO CHI MINH

02838210076

20200919 00:19

130h

Máy đã hoạt động trở lại

2

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20200920 20:07

120h

Lỗi lặp lại, đang phối hợp xử lý

3

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA

2373725856

20200922 22:38

67h

Đang phối hợp NCC xử lý

4

A0234001

VPBANK NGUYEN VAN CU

218 NGUYEN VAN CU, VINH, NGHE AN

02383589427

20200919 05:20

137h

Máy đã hoạt động trở lại


VPBank NEO