Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

720h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

2

A0158017

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20201017 06:58

173h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 24/10/2020

3

A1177005

VPBANK QUANG BINH CDM

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20201020 17:50

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 24/10/2020

4

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU, HA TINH

02393898969

20201016 14:43

215h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA, HA TINH

02393685222

20201018 14:36

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

6

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

840h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

7

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201018 19:27

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/10/2020

8

A0292001

VPBANK THANH SEN

63 NGUYEN CHI THANH, PHUONG TAN GIANG, HA TINH

02393686222

20201019 06:46

93h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TO HUU, TIEU KHU 11, PHUONG NAM LY, QUANG BINH

02323846969

20201019 07:46

102h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0242013

CONG AN HUYEN BA VI

TT TAY DANG, QL32, BA VI, HA NOI

02462662577

20201020 11:54

148h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 26/10/2020


VPBank NEO