Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0245001

VPBANK DINH CONG

B5, NO11, KDT MOI DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI

02435400525

20201217 14:48

195h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 25/12/2020

2

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20201217 10:40

240h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 27/12/2020

3

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

KCN DAU GIAY, XA BAU HAM 2, THONG NHAT, DONG NAI

02513948958

20201218 09:45

312h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 31/12/2020

4

A0242046

SIEU THI HOME MART

LO 11C7 KDT DAI KIM, HOANG MAI, HA NOI, HOANG MAI, HA NOI

02462662577

20201218 15:27

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20201219 21:57

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20201219 22:11

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0156001

VPBANK AN GIANG

179-181 TRAN HUNG DAO, MY BINH, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20201219 13:11

72h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 22/12/2020

8

A0157004

BAO BI DAI LUC

CUM CN LOI BINH NHON, TAN AN, LONG AN

02723524524

20201218 09:29

 

Chấm dứt hoạt động

9

A1102123

TT GIAO DICH NOVALAND CDM

179 HAI BA TRUNG, PHUONG 6, QUAN 3, HO CHI MINH

02838210076

20201218 16:12

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1368002

VPBANK HOC MON CDM

39-13 LE THI HA, KP8, TT HOC MON, HOC MON, HO CHI MINH

02836363400

20201219 09:52

96h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 23/12/2020

11

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20201219 23:15

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A0313001

VPBANK HONG LINH

101 TRAN PHU, PHUONG BAC HA, HA TINH

02393787789

20201217 00:37

111h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0305001

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, PHUONG 8, TAN BINH, HO CHI MINH

02838691990

20201219 12:02

72h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 22/12/2020


VPBank NEO