Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102035

TOA NHA EVERICH

968 DUONG 3-2, PHUONG 15, QUAN 11, HO CHI MINH

02838210076

20200919 00:19

80h

Đang phối hợp NCC xử lý

2

A0234001

VPBANK NGUYEN VAN CU

218 NGUYEN VAN CU, VINH, NGHE AN

02383589427

20200919 05:20

84h

Đang phối hợp NCC xử lý

3

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20200918 09:17

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU, HA TINH

02393898969

20200918 09:02

78h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO