Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/08/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1267002

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HA NOI

2462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

2

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

3

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20200803 10:27

 

Máy đã hoạt động bình thường

4

A1282002

VPBANK LE THANH NGHI CDM

215 LE THANH NGHI, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837815

20200811 15:13

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

5

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

2253757799

20200819 14:17

25h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU, HA TINH

2393898969

20200819 13:47

25h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

2183897068

20200819 10:15

29h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A0275001

VPBANK BO TRACH

TK 2, TT HOAN LAO, BO TRACH, QUANG BINH

2326257999

20200819 17:28

45h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO