Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/04/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12 3096h Dự kiến dừng hoạt động đến 20/4/2020
2 VPBANK THUY KHUE CDM 251 THUY KHUE, TAY HO, HN 02437280931 20200325 09:16 Dự kiến tạm dừng hoạt động đến khi hết yêu cầu hạn chế di chuyển của Chính phủ
3 VPBANK THUY NGUYEN 46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG 02253642624 20200328 13:21 92h Máy ATM đã hoạt động bình thường
4 VPBANK NAM TU LIEM CDM T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến tạm dừng hoạt động đến khi hết yêu cầu hạn chế di chuyển của Chính phủ
5 BV DA KHOA HOA BINH DUONG CU CHINH LAN, HOA BINH 02183897068 20200419 02:03 36h Máy ATM đã hoạt động bình thường
 6  CTY PANASONIC II  LO J1-J2, KCN THANG LONG, DONG ANH, HN  02439288880  20200419 17:59  72h  Đang xử lý

VPBank NEO