Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

720h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

2

A0132007

CONG TY THOI TRANG VERT

THON KIM TRANG, XA VIET LAP, TAN YEN, BAC GIANG

02043555565

20201016 20:58

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/10/2020

3

A0158017

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

02273642159

20201017 06:58

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/10/2020

4

A0158029

CTY COMME DE GAMME VINA

CUM CN DONG LA, XA DONG LA, THAI BINH

02273642159

20201017 00:58

70h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20201017 09:54

77h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU, HA TINH

02393898969

20201016 14:43

192h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 24/10/2020

7

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA, HA TINH

02393685222

20201018 14:36

144h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 24/10/2020

8

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20201018 17:44

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/10/2020

9

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

696h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 24/10/2020

10

A1177005

VPBANK QUANG BINH CDM

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20201017 07:55

79h

Máy đã hoạt động bình thường

11

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201018 19:27

144h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 24/10/2020

12

A0242075

TRAI TAM GIAM SO 1

XUAN PHUONG, NAM TU LIEM, HA NOI

02462662577

20201018 11:44

25h

Máy đã hoạt động bình thường

13

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE

02343545556

20201016 15:53

74h

Máy đã hoạt động bình thường

14

A0292001

VPBANK THANH SEN

63 NGUYEN CHI THANH, PHUONG TAN GIANG, HA TINH

02393686222

20201019 06:46

122h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 24/10/2020

15

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TO HUU, TIEU KHU 11, PHUONG NAM LY, QUANG BINH

02323846969

20201019 07:46

56h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/10/2020

16

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE

02343897171

20201014 23:50

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 24/10/2020


VPBank NEO