Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/08/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1267002

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HA NOI

2462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

2

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

3

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20200803 10:27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

4

A1282002

VPBANK LE THANH NGHI CDM

215 LE THANH NGHI, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837815

20200811 15:13

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

5

A0206001

AN PHU THINH PLAZA

52A TANG BAT HO, PHUONG LE LOI, QUY NHON, BINH DINH

2563810028

20200815 05:14

129h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA

02583561887

20200818 12:19

46H

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO