Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/08/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1267002

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HA NOI

2462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

2

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

3

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH, CAU GIAY, HA NOI

02462697883

20200803 10:27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

4

A1282002

VPBANK LE THANH NGHI CDM

215 LE THANH NGHI, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837815

20200811 15:13

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

5

A0102035

TOA NHA EVERICH

968 DUONG 3-2, PHUONG 15, QUAN 11, HO CHI MINH

2838210076

20200816 00:04

48h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0158028

CONG TY TNHH LONG YU VN

KM9, TAN THINH, NAM TRUC, NAM DINH

2283830545

20200813 23:52

168h

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/8/2020

7

A0206001

AN PHU THINH PLAZA

52A TANG BAT HO, PHUONG LE LOI, QUY NHON, BINH DINH

2563810028

20200815 05:14

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 20/8/2020

8

A0158010

VPBANK NGUYEN THAI HOC

390 NGUYEN THAI HOC, QUY NHON, BINH DINH

2563647168

20200815 11:41

72h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH

2283830545

20200816 16:57

41h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU, HA TINH

2393898969

20200816 11:11

30h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank Online
VPBank Online
not-mobile
Chat với VPBank