Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/05/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 30/5/2020
2 THANG LONG T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 30/5/2020
 3  HAI DUONG KCN KTC AN PHAT,KM 47, QL5,P. VIET HOA, HAI DUONG 02203837808  20200513 10:00 192H  Phát sinh lỗi thiết bị mạng
 4  HA TINH 17 TRAN PHU, PHUONG TRAN PHU, HA TINH 02393898969  20200516 18:33  25H  ATM đã hoạt động bình thường
 5  BAC GIANG TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG 02043555565  20200514 10:08 89H  ATM đã hoạt động bình thường
 6  HA NOI DUONG TO HIEU, HA NOI 02462662577  20200512 08:24  192H  Đang khắc phục
 7  HA NOI LO 11C7 KDT DAI KIM, HOANG MAI, HA NOI 02462662577  20200516 13:57  47H  ATM đã hoạt động bình thường
 8  KINH DO THUY XUAN TIEN, CHUONG MY, HA NOI 02439288880  20200515 23:20 64H   ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO