Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20201114 12:14

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/11/2020

2

A0242145

TOA NHA CT2A CO NHUE

PHUONG CO NHUE, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20201114 11:23

74h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI

02435378701

20201114 09:31

144h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/11/2020

4

A0101018

VPBANK HA NOI II

5 DIEN BIEN PHU, PHUONG DIEN BIEN

02439423635

20201114 14:49

68h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 17/11/2020

5

A0264001

VPBANK TAY HA NOI

TANG 1 TN TAY HA,TO HUU, P. TRUNG VAN, NAM TU LIEM, HA NOI

02436291051

20201115 07:37

28h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0159002

CONG TY VENTURE

KM40, QL5, CAM GIANG, HAI DUONG, CAM GIANG, HAI DUONG

02203837808

20201115 07:34

57h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0200001

VPBANK LAC QUAN

98 DUONG 21, TT CO LE

02283935961

20201115 08:14

25h

Máy đã hoạt động bình thường

8

A1200002

VPBANK LAC QUAN CDM

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20201115 08:03

49h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

936h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0156008

ATM XI NGHIEP MAY AN GIANG

TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20201104 16:54

 

Dự kiến di dời

11

A0104006

CTY LOVEPOP DA NANG

X9-1,14B-11B,KCN HOAKHANH,P.HOAKHANHBAC, DA NANG

02363835090

20201114 08:45

102h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 18/11/2020

12

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TO HUU, TIEU KHU 11, PHUONG NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20201114 13:08

72h

Máy đã hoạt động bình thường

13

A0102116

ATM TAN HIEP PHAT 2

219 DAI LO BINH DUONG, VINH PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20201115 17:05

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/11/2020


VPBank NEO