Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102069

CONG TY DAI DUNG-BINH CHANH

B23_474C, TRAN DAI NGHIA, XA TAN NHUT, BINH CHANH

02838210076

20201214 07:12

27H

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO