Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/10/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

02838210076

20201009 11:42

720h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 11/11/2020

2

A1171004

VPBANK HA DONG CDM

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20200925 14:32

600h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020

3

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE

02343897171

20201014 23:50

144h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 20/10/2020


VPBank NEO