Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1277002

VPBANK VU TRONG PHUNG CDM

1 NGUYEN HUY TUONG,TN HAPULICO,TX TRUNG, THANH XUAN, HA NOI

02435579491

20200912 14:45

67h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242015

CONG AN HUYEN QUOC OAI

TINH LO 419, QUOC OAI, HA NOI

02462662577

20200913 09:59

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242144

VINCOM BAC TU LIEM

234 PHAM VAN DONG, CO NHUE, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20200913 03:31

36h

Máy ATM đã hoạt động bình thườngVPBank NEO