Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0156008

ATM XI NGHIEP MAY AN GIANG

TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, AN GIANG

2963855724

20201104 16:54

 

Dự kiến di dời

2

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

2838210076

20201009 11:42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 16/11/2020

3

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20201111 03:19

61h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO