Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201203 09:58

264h

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/1/22020

2

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20201209 15:26

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO