Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0156008

ATM XI NGHIEP MAY AN GIANG

TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, AN GIANG

2963855724

20201104 16:54

 

Dự kiến di dời

2

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

2838210076

20201009 11:42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/11/2020

3

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA

2583561887

20201110 11:20

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1147003

VPBANK NHA TRANG CDM

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA

2583561887

20201110 09:47

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1211002

VPBANK PHUOC TIEN CDM

160 NGO GIA TU, PHUONG PHUOC TIEN, NHA TRANG, KHANH HOA

2583512179

20201110 09:47

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20201109 03:19

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0155015

ATM CONG TY VIET DUC

AP 2, XA XUAN TAM, XUAN LOC, DONG NAI

02513948958

20201109 18:02

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/11/2020


VPBank NEO