Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/11/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0156008

ATM XI NGHIEP MAY AN GIANG

TRAN HUNG DAO, PHUONG MY QUY, LONG XUYEN, AN GIANG

02963855724

20201104 16:54

 

Dự kiến di dời

2

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN

BAC GIANG

BAC GIANG

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0292001

VPBANK THANH SEN

63 NGUYEN CHI THANH, PHUONG TAN GIANG

HA TINH

HA TINH

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1113003

VPBANK THU DO CDM

34B TRAN PHU, PHUONG DIEN BIEN

BA DINH

HA NOI

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, LONG AN

2838210076

20201009 11:42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 13/11/2020

6

A0221001

VPBANK THAI BINH

259M LE QUY DON, THAI BINH

02273642159

20201030 11:30

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0292001

VPBANK THANH SEN

63 NGUYEN CHI THANH, PHUONG TAN GIANG, HA TINH

02393686222

20201108 11:16

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA

02583561887

20201110 11:20

24h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/11/2020

9

A1147003

VPBANK NHA TRANG CDM

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA

02583561887

20201110 09:47

24h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/11/2020

10

A1211002

VPBANK PHUOC TIEN CDM

160 NGO GIA TU, PHUONG PHUOC TIEN, NHA TRANG, KHANH HOA

02583512179

20201110 09:47

24h

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 12/11/2020


VPBank NEO