Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/08/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

Địa điểm

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

1

A1267002

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH

NAM TU LIEM

HA NOI

2462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

2

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH

THU DAU MOT

BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2020

3

A1193004

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH

CAU GIAY

HA NOI

02462697883

20200803 10:27

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2020

4

A0242130

ATM TRUONG TCCS VU TRANG

THUY XUAN TIEN

CHUONG MY

HA NOI

02439288880

20200804 09:35

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/8/2020

5

A0102102

ATM TTVH QUAN BINH THANH

142 DINH TIEN HOANG, PHUONG 1

BINH THANH

HO CHI MINH

2839101868

20200808 18:58

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132006

CONG TY SUNTECH

THON NGO XA, XA CHAU MINH

HIEP HOA

BAC GIANG

2043555565

20200806 21:11

144h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/8/2020

7

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG

BAC GIANG

BAC GIANG

2043555565

20200807 22:44

60h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN

BAC GIANG

BAC GIANG

2043555565

20200808 17:26

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/8/2020

9

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI

BAC NINH

BAC NINH

2223893686

20200806 06:03

106h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI

HOA BINH

HOA BINH

2183897068

20200807 09:38

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/8/2020

11

A0242002

CONG AN HUYEN PHU XUYEN

TIEU KHU PHU MY, TT PHU XUYEN

PHU XUYEN

HA NOI

2435378701

20200808 16:51

86h

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/8/2020

VPBank NEO