Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201203 09:58

264h

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/1/22020

2

A0361001

VPBANK HUNG YEN

KHU CN PHO NOI B, XA NGHIA HIEP, YEN MY, HUNG YEN

2213856666

20201212 06:35

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1182002

ATM VPBANK PHU LAM CDM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

2838778056

20201212 10:53

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

2283830545

20201212 13:10

28h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0182001

PGD PHU LAM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

2838778056

20201212 10:56

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242057

CC NGUYEN NGOC VU

137 NGUYEN NGOC VU, CAU GIAY, HA NOI

2439288880

20201212 10:00

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU, PHUONG 15, BINH THANH, HO CHI MINH

2838210076

20201212 15:35

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0132020

CONG TY TNHH BT FASHION

THON DONG, TT BICH DONG, VIET YEN, BAC GIANG

2043555565

20201212 18:43

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0147001

CHI NHANH NHA TRANG

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA

2583561887

20201212 12:53

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH

2283830545

20201212 06:48

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0158009

SONG HONG-HAI HAU II

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH

2283830545

20201212 06:48

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO