Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102056

BIG C CANTAVIL

SO 1 AP 3 KDT MOI AN PHU, QUAN 2, HCM

02838210076

20201204 22:38

130h

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/12/2020

2

A0199001

VPBANK BA DON

187 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20201203 09:58

264h

Dự kiến dừng hoạt động đến 14/1/22020

3

A0242154

CONG TY HOANG VU

CUM CN TT PHUNG, DAN PHUONG, HA NOI

02439288880

20201206 09:15

96H

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/12/2020


VPBank NEO