Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/09/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, TP HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20200905 20:12

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/9/2020

2

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5, XA HONG THUAN, GIAO THUY, NAM DINH

2283834834

20200906 09:00

52h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0206001

AN PHU THINH PLAZA

52A TANG BAT HO, PHUONG LE LOI, QUY NHON, BINH DINH

2563810028

20200906 15:26

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20200906 10:04

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20200906 10:08

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1145002

VPBANK PHUC YEN CDM

104 HAI BA TRUNG, PHUC YEN, VINH PHUC

2113530379

20200906 04:38

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO