Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/08/2020

STT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

Địa điểm

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

1

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA

NAM DINH

NAM DINH

02283830545

20200802 20:33

42h

Máy đã hoạt động bình thường

2

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH

NAM TU LIEM

HA NOI

2462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

3

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH

THU DAU MOT

BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2020

4

CONG AN QUAN HOAN KIEM

2 TRANG THI

HOAN KIEM

HA NOI

2439288880

20200801 04:43

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/8/2020

5

TRUONG PCCC CO SO 2

XA HOA SON

LUONG SON

HOA BINH

2183897068

20200801 18:06

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/8/2020

VPBank NEO