Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/08/2020

TT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

Địa điểm

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

1

VPBANK NAM TU LIEM CDM

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM

NAM TU LIEM

HA NOI

2462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2020

2

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH

THU DAU MOT

BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2020

3

CONG AN QUAN HOAN KIEM

2 TRANG THI

HOAN KIEM

HA NOI

2439288880

20200801 04:43

108h

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/8/2020

4

TRUONG PCCC CO SO 2

XA HOA SON

LUONG SON

HOA BINH

2183897068

20200801 18:06

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/8/2020

5

VPBANK TRUNG KINH CDM

219 TRUNG KINH

CAU GIAY

HA NOI

02462697883

20200803 10:27

288h

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/8/2020

6

VPBANK THUY NGUYEN

46DA NANG,TT NUI DEO

THUY NGUYEN

HAI PHONG

02253642624

20200803 01:45

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/8/2020

7

TIMO CDM 01

194D_194E PASTEUR, PHUONG 6

QUAN 3

HO CHI MINH

02835127459

20200803 20:05

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 06/8/2020

VPBank NEO