Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/07/2020

STT

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0261003

NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/7/2020

2

A0177003

TRAN HUNG DAO, NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20200521 03:14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

3

A1267002

T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02462873784

20200401 09:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/7/2020

4

A0102007

9 DOAN VAN BO, PHUONG 12, QUAN 4, HO CHI MINH

2838210076

20200704 16:13

66h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102102

142 DINH TIEN HOANG, PHUONG 1, BINH THANH, HO CHI MINH

2839101868

20200704 10:17

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158022

THON MY LOC 1, XA VIET HUNG, VU THU, THAI BINH

2273642159

20200704 05:47

72h

Dự kiến khắc phục vào ngày 07/7/2020

7

A0242086

2 TRANG THI, HOAN KIEM, HA NOI

2439288880

20200704 16:25

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0242165

THON THO SON, TT DAI NGHIA, MY DUC, HA NOI

2439288880

20200704 08:39

48h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO