Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/05/2020

STT Tên gọi ATM/CDM Địa chỉ ATM Điện thoại liên hệ Thời điểm ngừng hoạt động Thời gian dự kiến hoạt động lại Ghi chú
1 TOA NHA BINH DUONG SQUARE NGA TU CHO DINH, THU DAU MOT, BINH DUONG 02743683979 20191213 10:12   Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
2 THANG LONG T1 THAP 1 DOLPHIN PLAZA, 28 TRAN BINH, NAM TU LIEM, HN 02462873784 20200401 09:34 Dự kiến dừng hoạt động đến 15/5/2020
 3  HA NOI 40 HANG BAI, HOAN KIEM, HA NOI  02439288880  20200501 18:51  96H Đang khắc phục
 4  HAI DUONG CUM CN AN DONG, DONG LAC, NAM SACH, HAI DUONG  02203837808 20200503 06:03 72H ATM đã hoạt động bình thường

VPBank NEO