Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158017

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

2273642159

20201129 07:03

124h

Máy đã hoạt động lại

2

A0221001

CN THAI BINH

259M LE QUY DON, THAI BINH

2273642159

20201129 01:19

134h

Máy đã hoạt động lại

3

A0102113

BIG C DI AN

TTTM BIG C DI AN, P. DONG HOA,TX DI AN, THU DAU MOT, BINH DUONG

02743683979

20201202 10:39

24h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0242046

SIEU THI HOME MART

LO 11C7 KDT DAI KIM, HOANG MAI, HA NOI

02462662577

20201202 18:59

46h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO