Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/12/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20201128 19:23

103h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0158017

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH

2273642159

20201129 07:03

130h

Dự kiến hoạt động lại 04/12/2020

3

A0221001

CN THAI BINH

259M LE QUY DON, THAI BINH

2273642159

20201129 01:19

130h

Dự kiến hoạt động lại 04/12/2020


VPBank NEO