Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 27.08

  • Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
  • Căn cứ quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc đưa tài sản ra bán đấu giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm

1

BĐS tại Đồng Yến, Phổ Yên, Thái Nguyên

01

1.432.000.000

Đồng

2

MERCEDES 30E-610.06

01

720,000,000

đồng

3

HYUNDAI 89A-149.60

01

390,000,000 đồng

4

FORD 29H-068.02

01

749,100,000

đồng

5

CHEVROLET 29D-219.62

01

259,000,000

đồng

6

THACO 18C-072.85

01

211,200,000 đồng

7

CNHTC 88C-141.96

01

550,000,000

Đồng

8

CHEVROLET 88A-211.42

01

589,000,000

Đồng

9

CHEVROLET 15A-402.90

01

359,000,000

Đồng

10

FORD 29C-933.99

01

625,000,000

Đồng

11

CHEVROLET 98D-007.20

01

299,000,000

Đồng

12

CHEVROLET 98D-007.02

01

299,000,000

Đồng

13

DONGBEN 26C-090.12

01

250,000,000

Đồng

14

TOYOTA 30E-585.47

01

537,000,000

Đồng

15

CHIENTHANG 74C-072.35

01

449,000,000

Đồng

16

FORD 86B-012.43

01

820,000,000

Đồng

17

CHEVROLET 60A-417.22

01

589,000,000 đồng

18

CHEVROLET 72A-235.11

01

589,000,000 đồng

19

JAC 60C-341.95

01

370,000,000

đồng

20

CHEVROLET 63D-001.31

01

299,000,000

đồng

       2.Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 6, tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Bùi Công Trường - TP Xử lý TSBĐ - TT Xử lý nợ Pháp lý, Sđt: 0904.549.525;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

 


VPBank NEO