Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 16.07

  • Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
  • Căn cứ quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc đưa tài sản ra bán đấu giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tạithửa đất287, tờ bản đồ số17, tạitổ 6,khu C, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Địnhtheo giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và TS gắn liền với đất sốCB 865159doSở TN&MT tỉnh Nam Địnhcấp ngày 19/9/2016 mang tên ông Dương Xuân Thuấn và bà Phạm Thị Gấm

01

645.000.000 VNĐ

(Sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn)

2

XE CON TOYOTA YARIS; 30A-719.55 SK: 1096385; SM: 03402NZ

01

683,000,000đồng

3

HYUNDAI BKS 30E-539.77*SK 5085

01

410,000,000đồng

4

CHEVROLET BKS: 30F-278.22 SK: 1520

01

590,000,000đồng

5

VEAM26C-091.79SK: 3600

01

565,000,000đồng

6

XE FOTUNER 37S - 0171

01

1,000,000,000đồng

7

KIA BKS 30F-103.37 SK 0257

01

345,000,000đồng

8

TOYOTA CAMRY SK 9198 BKS 30E-38065

01

1,343,000,000đồng

9

CHEVROLET CRUZE BKS:18A-081.69 SK:1218

01

572,000,000đồng

10

O TO CONNH CHEVROLETBS 51G-398.41SK RLLSF69YDHH944377

01

459,000,000đồng


       2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Phạm Công Hùng - TBP QLTS VPBank AMC, Sđt: 0912.212.661;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

VPBank NEO