Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 28/06/2023

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

–––––––

 • Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
 • Căn cứ quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc đưa tài sản ra bán đấu giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

 1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

   

   

  Stt

  Tên tài sản

  Số lượng

  Giá khởi điểm (vnd)

  1

  Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 817, tờ bản đồ số: 25, có địa chỉ tại: La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 429878, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00121/1959 kèm theo QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2018, do UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cấp ngày 05/01/2018 mang tên ông Nguyễn Văn An và bà Ninh Thị Đoan.

  01

  3.078.100.000

  2

  Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 187, tờ bản đồ số: 25, có địa chỉ tại: xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số X 751530, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …QSDĐ/ số 732 ngày 27/11/2001 QĐ.UB.UB huyện, do UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cấp ngày 27/09/2003 mang tên ông Nguyễn Văn An và bà Ninh Thị Đoan

  01

  3.402.200.000

  3

  Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 818, tờ bản đồ số: 25, có địa chỉ tại: La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 429877, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH00120/1960 kèm theo QĐ số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2018, do UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cấp ngày 05/01/2018; ngày 28/06/2021 tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nam Định – Chi nhánh văn phòng đất đai huyện Ý Yên đã chứng nhận sang tên cho ông Nguyễn Văn Bằng và bà Lê Thị Hương Giang.

  01

  2.780.000.000 2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

  Stt

  Tiêu chí bắt buộc

  Yêu cầu

  1

  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

  Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

  2

  Số lượng đấu giá viên

  Có tối thiểu 2 đấu giá viên

  3

  Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

  Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

  4

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

  Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

  5

  Năng lực, kinh nghiệm

  Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

  6

  Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

  Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 6, tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Bùi Công Trường - TP Xử lý TSBĐ - TT Xử lý nợ Pháp lý, Sđt: 0904.549.525;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

  Trân trọng !

VPBank NEO