Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty CP KANDA Việt Nhật

THÔNG BÁO

V/v: Thu giữ tài sản bảo đảm

Kính gửi:

- Công ty CP KANDA Việt Nhật;

 

  • Ông Nguyễn Văn Hải;

 

  • Ông Tô Văn Huy;
  • Ông Nguyễn Ngọc Uy.

   Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin gửi tới Quý khách hàng nội dung như sau:

     Theo các Hợp đồng tín dụng số 290717-40450821-01-SME ngày 29/09/2017; Hợp đồng tín dụng soos-4050821-01-SME ngày 09/11/2020 và Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi ngày 27/05/2021, cùng các Khế ước nhận nợ kèm theo, Công ty CP KANDA Việt Nhật vay vốn tại VPBank với tổng số tiền 1,365,900,000 đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng).

Tài sản thế chấp để bảo đảm cho các khoản vay gồm: 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu FORD số loại RANGER, số khung  MNCLFF20HW757269, số máy P4AT2489344, BKS 29H -067.92 mang tên Công ty CP KANDA Việt Nhật theo Hợp đồng thế chấp ô tô  số 290917 – 4050821 – 01 – SME ngày 29/09/2017; 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu FORD, số loại RANGHER, BKS 29H –346.95 mang tên Công ty CP KANDA Việt Nhật, theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 061120 – 4050821 – 01 – SME/TC ngày 09/11/2020.

Ngoài ra các ông/bà bao gồm: Ông Tô Văn Huy, ông Nguyễn Ngọc Uy, ông Nguyễn Văn Hải đồng ý dùng toàn bộ tài sản của mình bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho Công ty CP KANDA Việt Nhật, thực hiện toàn bộ nghĩa vụ phát sinh giữa Công ty CP KANDA Việt Nhật với VPBank theo Hợp đồng bảo lãnh cá nhân đã kí. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty CP KANDA Việt Nhật đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn. VPBank đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên Công ty CP KANDA Việt Nhật vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo đúng quy định. Tạm tính đến ngày 30/11/2022, Công ty CP KANDA Việt Nhật còn nợ VPBank số tiền nợ gốc là: 672,185,167 đồng (Sáu trăm bảy mươi hai triệu, một trăm tám mươi lăm nghìn, một trăm sáu mươi bảy đồng) và tiền nợ lãi, phạt chậm trả lãi phát sinh cho đến ngày thực tế thanh toán hết khoản nợ.

VPBank đã nhiều lần yêu cầu Công ty CP KANDA Việt Nhật thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho VPBank, và Thông báo yêu cầu bàn giao tài sản cho VPBank xử lý thu hồi khoản vay nhưng đến nay Công ty CP KANDA Việt Nhật và các bên bảo lãnh vẫn không thực hiện thanh toán khoản nợ hoặc tự nguyện bàn giao cho VPBank theo quy định.

Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank thông báo sẽ tiến hành thu giư các tài sản bảo đảm nêu trên để thu hồi nợ VPBank. Thời gian xử lý sau ngày 20/12/2022, nếu trong quá trình thu giữ Công ty CP KANDA Việt Nhật hoặc các ông (bà) có tên nêu trên trên chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, VPBank sẽ yêu cầu cơ quan Công an và Chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Công ty CP KANDA Việt Nhật sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc xử lý tài sản.

VPBank thông báo để Công ty CP KANDA Việt Nhật và các ông (bà) nêu trên được biết và chấp hành.

Mọi thông tin liên hệ theo địa chỉ:

Ông Trương Công Đức - Chức vụ: Cán bộ xử lý nợ, SĐT: 0931 711 181

Nơi làm việc: Tầng 7, tòa nhà Việt Hải, số 78 đường Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

      Trân trọng!

Nơi nhận:

  • Như Kính gửi;
  • Công an nơi có tài sản
  • UBND nơi có tài sản
  • Lưu hồ sơ XLN;
  • Lưu văn thư.

 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG XỬ LÝ NỢ

 

 

 

 

LÊ ĐỨC LÂM

 

VPBank NEO