Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 29/01

  • Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
  • Căn cứ quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc đưa tài sản ra bán đấu giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm (vnd)

1

28C-046.97

01

323,900,000

3

89C-164.12

01

750,000,000

4

18A-078.77

01

317,272,727

5

29H-070.03

01

685,000,000

6

14A-282.18

01

560,000,000

7

19A-204.95

01

435,000,000

8

36C-153.78

01

1,360,000,000

9

21C-060.28

01

560,000,000

10

15A-360.18

01

589,000,000

11

97C-020.24

01

750,000,000

12

30F-312.59

01

999,000,000

13

20A-275.37

01

585,000,000

14

34A-155.30

01

850,000,000

15

89C-126.55

01

600,000,000

16

23C-054.06

01

415,000,000

17

99A-236.69

01

399,000,000

18

29C-707.87

01

1,135,000,000

19

98C-079.32

01

450,000,000

20

30F-284.41

01

699,000,000

21

30F-038.35

01

640,000,000

22

22D-003.38

01

276,000,000

23

26C-079.70

01

1,520,000,000

24

29A-773.19

01

930,000,000

25

98A-140.20

01

610,000,000

26

21C-051.45

01

890,000,000

27

29H-232.89

01

425,000,000

28

28A-093.23

01

540,000,000

29

24C-107.35

01

750,000,000

30

90A-049.99

01

432,000,000

31

29C-898.40

01

196,000,000

32

90A-051.95

01

274,635,000

33

90A-108.82

01

488,000,000

34

30F-393.45

01

530,000,000

35

99A-139.05

01

368,000,000

36

30F-079.61

01

589,000,000

37

71C-056.24

01

1,308,000,000

38

84C-069.69

01

374,000,000

39

71C-055.64

01

200,000,000

40

51D-146.02

01

535,000,000

41

95C-032.17

01

170,000,000


       2.Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 6, tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Bùi Công Trường - TP Xử lý TSBĐ - TT Xử lý nợ Pháp lý, Sđt: 0904.549.525;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng!

 


VPBank NEO