Thông báo gói thầu "Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt Nội thất cho hệ thống của VPBank tại Miền Nam”

Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia dự thầu: 
Gói thầu: “Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt Nội thất cho hệ thống của VPBank tại Miền Nam”
Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:
1. Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại miền Nam (các tỉnh phía Nam từ Quảng Ngãi đến Cà Mau).
2. Đặc điểm cung cấp: Theo tiêu chuẩn và thiết kế của VPBank.
3. Thời gian phát hành HSMT: 15h00, ngày 24 tháng 03 năm 2021
4. Thời gian đóng thầu (Hạn cuối nhận HSDT): 15h00 ngày 09 tháng 04 năm 2021
5. Hồ sơ mời thầu được đăng tải theo đường dẫn (từ thời điểm Phát hành HSMT):
https://drive.google.com/drive/folders/1KGsp3ygI0rbu-Hg78CynJnAEPocjkgM9?usp=sharing
Hoặc liên hệ: Ông Huỳnh Xuân Tịnh, mail: tinhhx@prosland.com.vn hoặc Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, mail: ngantt7@prosland.com.vn 
6. Hồ sơ tham gia dự thầu gửi về: 
Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền, 
Địa chỉ: Tầng 4 , 296  Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 
VPBank NEO