Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 29/09

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

- Căn cứ quy định của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về việc đưa tài sản ra bán đấu giá.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá về tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm (vnd)

1

KIA 88D-008.67

01

260,000,000

2

HYUNDAI 26A-058.38

01

382,000,000

3

CHEVROLET 20A-219.83

01

699,000,000

4

JAC 98C-201.86

01

369,000,000

5

KIA 99A-121.74

01

250,000,000

6

CHEVROLET 17A-110.50

01

539,000,000

7

CHEVROLET 15A-412.66

01

349,000,000

8

THACO 38C-099.91

01

359,000,000

9

THACO 29H-127.31

01

229,300,000

10

CHEVROLET 35A-121.09

01

339,000,000

11

CNHTC 37C-200.12

01

1,250,000,000

12

CHIEN THANG 20C-115.88

01

400,000,000

13

TRUONG GIANG 29C-595.44

01

1,260,000,000

14

HYUNDAI 11B-002.88

01

1,450,000,000

15

CHEVROLET 34A-255.47

01

299,000,000

16

MITSUBISHI 30A-019.05

01

300,000,000

17

HYUNDAI 99A-155.27

01

351,818,181

18

HYUNDAI 30F-264.35

01

415,000,000

19

THACO 88C-133.09

01

1,300,000,000

20

CHEVROLET 19A-201.50

01

539,000,000

21

DONGBEN 29C-856.61

01

170,000,000

22

KIA 30F-607.50

01

294,000,000

23

TOYOTA 30A-565.86

01

575,000,000

24

MITSUBISHI 28C-045.54

01

612,000,000

25

CHEVROLET 19A-153.58

01

339,000,000

26

CHEVROLET 15A-325.92

01

430,000,000

27

HYUNDAI 20A-156.01

01

377,272,727

28

VEAM 22C-047.80

01

570,000,000

29

MERCEDES 30E-222.35

01

490,000,000

30

CHENLONG 73C-073.71

01

1,020,000,000

31

HINO 61C-279.74

01

787,500,000

32

KCT 51R-175.03

01

285,000,000

33

KCT 51R-177.64

01

212,000,000

34

KCT 51R-311.33

01

275,000,000

35

JAC 51D-057.39

01

335,000,000

36

CHEVROLET 51G-157.24

01

699,000,000

37

NISSAN 70A-132.37

01

463,000,000

38

HYUNDAI 86C-092.60

01

690,000,000

39

CHEVROLET 60A-436.78

01

699,000,000

40

FORD 60B-039.95

01

785,000,000

41

CHEVROLET 37A-429.45

01

459,000,000

42

DONGFENG 68C-065.36

01

2,000,000,000

43

FORD 93B-008.51

01

805,000,000

44

SHACMAN 72C-097.81

01

1,350,000,000

45

VEAM 35C-080.83

01

285,714,286

46

FORD 86B-007.78

01

828,000,000

47

CHEVROLET 37C-267.52

01

809,000,000

48

MAZDA 93C-104.42

01

680,000,000

49

FUSO 72C-101.96

01

1,350,000,000

50

MITSUBISHI 47A-187.83

01

600,000,000

51

MITSUBISHI 51C-748.56

01

690,000,000

52

CHEVROLET 70A-138.66

01

589,000,000

53

TERACO 49C-178.63

01

360,000,000

54

HYUNDAI 60A-345.61

01

191,000,000

 

2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

 

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 6, tòa nhà Việt Hải, 78 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Bùi Công Trường - TP Xử lý TSBĐ - TT Xử lý nợ Pháp lý, Sđt: 0904.549.525;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng !


VPBank NEO