Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 26/05/2020

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

Stt

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm

1

DK: 010625 DO CA QUANG NINH CAP NGAY 09/10/2015; XE OTO KHACH NHAN NHAN HIEU FORD TRANSIT; BKS: 14B-017.37; SK: TGMCFJR38139 SM: RTORQ4D243H

01

1,180,000,000

2

01 OTO NHAN HIEU MAZDA BT50 BKS: 38C-042.29

01

678,000,000

3

XE TAI PICK UP CHEVROLET COLORADO SK 628537 SM 1121017 BKS 14C-135.51 DKX 011072 PCSGT CA QUANG NINH NC 3/9/2015

01

730,000,000

4

DK 195438 CA HA NOI CAP 21.4.2016 TMT KC1057; 29C-902.05; SK: 0053; SM: 1274

01

390,000,000

5

CHENGLONG 48C-046.92 SK D65XHL435650 SM 3L3CL1H00095

01

1,340,000,000

6

HYUNDAI SK 0150 BKS 20B-021.82

01

880,000,000

7

CHEVROLET BKS:34A-273.26 SK:5140

01

495,000,000

8

BS:51F-854.17 SK:RLLSF69YDHH943907 SM:F14D3170460147

01

459,000,000

9

O TO NHAN HIEU: DONGFENG SO LOAI: SX6 SK: LGG8E2D14HZ444561 SM: 4A92S1WK441 BS: 60A-456.29

01

659,000,000

10

O TO THACO SO LOAI: K165-CS SK: RNHA500BKHC046373 SM: JT723072 BS: 70C-109.09

01

368,500,000

11

BS:69C-040.51 SK:MMM148EL0JH621720*SM:HG6G172341337

01

809,000,000

12

O TO NHAN HIEU SYM*BS: 60C-441.77*SK: 35YLFV100218*SM: ZQ4AE5080814

01

270,000,000

13

DK: 142616 DO CA TP HA NOI CAP NGAY 13/10/2015; XE OTO NHAN HIEU HYUNDAI UNIVERSE; BKS:29B-143.43 SK: 18RPBC004590;SM:D6CDA202984

01

3,800,000,000

14

KIA MORNING 30E-491.66 SK:8330

01

250,000,000

15

XE CHEVROLET BKS: 30F-021.07*SK; 8472

01

290,000,000

16

KIA BKS: 99A-201.19 SK: 2621

01

358,000,000

17

SSANG YONG TIVOLI SK 1308 BKS 30E-643.14

01

630,000,000

18

HYUNDAI GRAND I10 BKS:30A-715.40*SK:8657

01

400,000,000

19

HYUNDAI BKS:30E-983.02 SK:5132

01

425,000,000

20

MITSIBISHI TRITON SK:3803 BKS:19C-12516

01

596,000,000

21

CHEVROLET 93C-094.68 SK MMM148PK0JH603038 SM HHBG171171303

01

839,000,000

22

KIAMORNING BKS:30E-279.25 SK:9185

01

334,000,000

23

CNHTC K: 560TH1D00104 M: LQ3A32012948 99C-160.57

01

360,000,000

24

CNHTC 99C-135.08 SK:0118

01

390,000,000

25

01 XE O TO TOYOTA INNOVA E 30A-489.03.

01

510,000,000

26

OTO CHEVROLET BS 61A-355.82 SO KHUNG RLLSF69YDHH942770

01

459,000,000

2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam;
- Mọi vấn đề xin liên hệ ông Phạm Công Hùng - TBP QLTS VPBank AMC, Sđt: 0912.212.661;
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
VPBank NEO