Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 05/02/2020

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

STT Tên tài sản Số lượng Giá khởi điểm
1 01 O TO FORD BKS 90A-027.93 SO CN 002146 1 690,000,000
2 KIA MORNING 30E-937.63 SK:5892 1 313,000,000
3 BKS 62C-078.72 SM: TM465QE150100164 SK: RRT03513TF1A00051 1 190,000,000
4 171215-896510-01-SME/TC O TO TAI FORD RANGER 29C-605.17 SK: RNHA1250AFC073732 1 470,000,000
5 MITSUBISHI 34A-236.87 SK A03AHH006151 SM 3A92UGD5237 1 395,000,000
6 XE CON KIA MORNING SK 063128 SM 085221 BKS 98A-080.99 DKX 009820 PCSGT CA BAC GIANG NC 03/9/2015 1 342,000,000
7 TMT KM3820 BKS 98C-144.33 SK 0226 1 226,000,000
8 XE OTO TAI JAC HFC1061K BKS 29C-418.23 DKX SO 060121 CAHN CN 31. 12.14. SK: 000127 SM: 14104783. DUNG TEN ONG TRAN QUOC NAM VA BA NGUYEN THI HONG 1 420,000,000
9 XE TAI GIAI PHONG T2270.YJ SK 00005 SM 372680 BKS 29C-629.84 DKX 173523 CA HN NC 4/11/2015 DKLD 7/10/2015 1 180,000,000
10 CHEVROLET CRUZE SK 8572 BKS 26A-04913 1 538,000,000
11 FORD RANGER 14C-204.52 SK: 9546 1 650,000,000
12 XE TAI HIEU VEAM BS: 61C-277.88 SK: RN1G1D1B2GLD01615 1 416,000,000
13 TS1: DAU KEO DK 009278 CONG AN HAI DUONG CAP 28.5.2015; CNHTC ZZ4257; 34C-102.66; SK: 076710; SM: 32217; D1; BH C080 TS2: RO MOOC DK 000820 CONG AN HAI DUONG CAP 28.5.2015; CIMC; 34R-012.06; SK: 031356; D1; BH C083 1 1,445,000,000
14 JAC HFC1083K SK:0140 BKS:19C-11116 1 495,000,000
15 OTO TAI TMT KC180D BKS: 20C-084.75 SK: 00252 SM: 30075 DK: 014911 DO CA TN CAP 06/10/2015 1 730,000,000
16 HOAMAI HD6450B 37C-248.95 SK:0025 1 440,000,000
17 CNHTC BKS:37C-287.04 SK:0157 1 570,000,000
18 DONGBEN K: RM3BACABXG2103392 M:LJ465Q2AE6G10138072 51C-932.69 1 172,000,000
19 Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 120-1, tờ bản đồ số: 11a, tại địa chỉ: Đồi Hục, Khu 6, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 575621, số vào sổ cấp GCN QSD đất: H 000963 do UBND huyện Phù Ninh cấp ngày 7/10/2005 đứng tên ông Nguyễn Đức Trị và bà Nguyễn Thị Nụ 1 360.000.000 đồng
20 Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 13-1, tờ bản đồ số: 10, khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 893091, số vào sổ cấp GCN: CH - 00572 đứng tên bà Đỗ Thị Quỳnh; chuyển nhượng cho ông Trịnh Như Nam, CMND số 173206113, địa chỉ tại thôn An Ninh, xã Phú Lão, Lạc Thủy, Hòa Bình, theo hồ sơ số 000277.CN.002 ngày 07/07/2017 1 345.000.000 đồng

2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

 

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

 

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

 

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

 

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

 

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam;
  • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Phạm Công Hùng - TBP QLTS VPBank AMC, Sđt: 0912.212.661;
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
VPBank NEO