Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá ngày 13/06

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

  • Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2016;
  • Căn cứ vào nhu cầu của VPBank/ VPBank AMC trong quá trình triển khai công việc xử lý tài sản bảo đảm theo các quy định của pháp luật;
  • Căn cứ tình hình thực tế phát sinh trong quá trình thu hồi nợ khách hàng được VAMC ủy quyền.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là “VPBank”) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và kính đề nghị Quý Công ty hỗ trợ một việc như sau:

Theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2016, bằng văn bản này, VPBank kính đề nghị Quý Công ty hỗ trợ tiến hành đăng thông tin về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại VPBank trên trang thông tin điện tử của VAMC để VPBank đủ điều kiện xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Địa chỉ: 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Đơn vị được ủy quyền: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

2. Thông tin tài sản bán đấu giá:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm

1

Toàn bộ quyền sở hữu căn hộ chung cư số 2502, nhà T02 thuộc thửa đất số: ./.; tờ bản đồ số: ./.; có địa chỉ tại khu đô thị Vinhome Times City, số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Theo “ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 186601, số vào sổ cấp GCN: CS 10376 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 13/05/2015 đứng tên ông Lê Thanh Quang

01

3.117.000.000

3 . Lựa chọn tổ chức đấu giá:

  • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

Stt

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

4

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

5

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

  • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.

Với nhu cầu mong muốn lựa chon và hợp tác với các tổ chức đấu giá kính mong các đơn vị có năng lực có nhu cầu gửi hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá về địa chỉ: Phòng Mua bán nợ và Mua bán tài sản thế chấp - Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC). Địa chỉ: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Kính mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Công ty./.

Trân trọng./.

 

VPBank NEO