VPBank được chọn là ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày hôm nay đã ký kết Thỏa thuận khung về ủy thác cho vay nhằm mở thêm kênh tiếp cận mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đối với nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ.

Theo thỏa thuận khung được ký kết, VPBank sẽ nhận ủy thác của SMEDF trong việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp SME với lãi suất ưu đãi trong suốt thời hạn vay vốn từ 5,5% đến 7%/năm. Trước khi lập hồ sơ đề nghị nhận vốn ủy thác từ SMEDF, VPBank thẩm định đối tượng cho vay, điều kiện cho vay, mức vốn cho vay, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay và các nội dung khác có liên quan đến việc cho vay trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy chế ủy thác cho vay do SMEDF ban hành và quy chế cho vay đối với khách hàng của VPBank đang áp dụng tại thời điểm cấp tín dụng bằng tiền uỷ thác từ Thỏa thuận khung này.

VPBank là ngân hàng thứ tư được SMEDF lựa chọn là ngân hàng nhận ủy thác kể từ khi quỹ này ra mắt vào tháng 4/2016. Với thỏa thuận này, các doanh nghiệp SME muốn vay vốn ưu đãi có thể tiếp cận qua VPBank hoặc trực tiếp qua quỹ SMEDF.

Trong năm 2017, SMEDF và các ngân hàng nhận ủy thác dự kiến sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trơ tài chính với các doanh nghiệp SME, với tổng hạn mức khoảng 560 tỷ đồng, trong đó đối tượng ưu tiên sẽ là những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải, nước thải.

Tính đến tháng 4/2017, đã có hơn 1.000 lượt doanh nghiệp SME tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các chương trình hỗ trợ qua các kênh như hội thảo, truyền thông và Call Center. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy rất nhiều doanh nghiệp đang quan tâm tới nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ. 

Thực tế, VPBank đã có nhiều nỗ lực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thông qua quan hệ hợp tác với các hiệp hội thương mại, các cơ quan Chính phủ và các tổ chức quốc tế như IFC và World Bank. Năm ngoái, Tạp chí International Banker (UK) đã vinh danh VPBank với giải thưởng “Ngân hàng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất”. Báo cáo thường niên năm 2016 của VPBank cũng cho thấy dư nợ cho vay khối khách hàng SME của ngân hàng năm 2016 tăng 30% so với năm 2015. VPBank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc cấp vốn vay tín chấp tới các doanh nghiệp vi mô. Số lượng khách hàng SME của VPBank tính đến cuối năm ngoái vào khoảng 50.000 doanh nghiệp. Những con số đó đã thể hiện mức độ đóng góp rất lớn của VPBank vào sự phát triển của các doanh nghiệp SME trên cả nước nói chung.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 1900 545 415 hoặc 04 3928 8880 hoặc truy cập Website: www.vpbank.com.vn.

VPBank NEO