Vay
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Sản phẩm mới
Thấu chi cầm cố sổ tiết kiệm online
Giới thiệu chung
Bạn có tài khoản tiết kiệm online tại VPBank nhưng chưa đến hạn tất toán?
Bạn không muốn mất đi khoản lãi vay ưu đãi của số tiền tiết kiệm này nhưng lại đang cần gấp một khoản tiền để chi tiêu ngắn hạn?
Hãy sử dụng sản phẩm Vay thấu chi Cầm cố Tài khoản tiết kiệm online của VPBank để vừa có ngay khoản chi tiêu ngắn hạn lại bảo toàn được khoản lãi tiết kiệm.
Đặc điểm
  • Hạn mức cho vay: tối thiểu 10 triệu đồng, tối đa 500 triệu đồng và đảm bảo trong mọi trường hợp không vượt quá 80% tổng giá trị (các) khoản tiền gửi tiết kiệm online được cầm cố
  • Tổng giá trị tài sản đảm bảo: tối thiểu 12,5 triệu đồng
  • Thời gian cho vay: tối thiểu 1 tháng, tối đa 12 tháng
  • Loại tiền vay: VND
  • Phương thức trả nợ: Lãi tính trên số tiền thấu chi và số ngày thấu chi thực tế, trừ vào TK của khách hàng vào cuối tháng, gốc thu vào thời điểm kết thúc hạn mức thấu chi.
Lợi ích
  • Vẫn bảo toàn được lãi suất ưu đãi sổ tiết kiệm
  • Giải ngân nhanh chóng
  • Cho phép rút tiền mặt tại quầy hoặc thấu chi tại cây ATM
Liên hệ

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm và chương trình ưu đãi, Quý khách vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng điện thoại: 1900 545 415.

Chat với VPBank