Tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An

Tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An

Tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An

VPBank NEO