| VPBank

VPBank ký hợp đồng mua CoreBanking - T24 của Temenos Thụy Sỹ

VPBank ký hợp đồng mua CoreBanking - T24 của Temenos Thụy Sỹ

VPBank NEO