Chương trình “Giọt máu nghĩa tình” lần 6 của các CBNV TT Call Center ủng hộ hàng trăm đơn vị máu cho bệnh viện Truyền máu huyết học TP. HCM | VPBank

Chương trình “Giọt máu nghĩa tình” lần 6 của các CBNV TT Call Center ủng hộ hàng trăm đơn vị máu cho bệnh viện Truyền máu huyết học TP. HCM

Chương trình “Giọt máu nghĩa tình” lần 6 của các CBNV TT Call Center ủng hộ hàng trăm đơn vị máu cho bệnh viện Truyền máu huyết học TP. HCM

VPBank NEO