Trao phần quà Tết trị giá 500 triệu đồng đến người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Thái Bình. | VPBank

Trao phần quà Tết trị giá 500 triệu đồng đến người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Thái Bình.

Trao phần quà Tết trị giá 500 triệu đồng đến người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Thái Bình.

VPBank NEO