Đoàn Thanh niên VPBank đến thăm và tặng phần quà tiền mặt cho các học sinh và hộ gia đình khó khăn tại 2 xã Vạn Yên và Chu Phan, Huyện Mê Linh, Hà Nội. | VPBank

Đoàn Thanh niên VPBank đến thăm và tặng phần quà tiền mặt cho các học sinh và hộ gia đình khó khăn tại 2 xã Vạn Yên và Chu Phan, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Đoàn Thanh niên VPBank đến thăm và tặng phần quà tiền mặt cho các học sinh và hộ gia đình khó khăn tại 2 xã Vạn Yên và Chu Phan, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

VPBank NEO