VPBank cụm chi nhánh Hoà Bình đã phối hợp với NHNN tỉnh Hoà Bình, báo Hòa Bình cùng với Hội Khuyến học | VPBank

VPBank cụm chi nhánh Hoà Bình đã phối hợp với NHNN tỉnh Hoà Bình, báo Hòa Bình cùng với Hội Khuyến học tỉnh thăm và tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của xã Thượng Tiến và xã Tân Sơn.

VPBank cụm chi nhánh Hoà Bình đã phối hợp với NHNN tỉnh Hoà Bình, báo Hòa Bình cùng với Hội Khuyến học tỉnh thăm và tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của xã Thượng Tiến và xã Tân Sơn.

VPBank NEO