Là nhà tài trợ chính cho sự kiện âm nhạc Kenny G live in concert by VPBank | VPBank

Là nhà tài trợ chính cho sự kiện âm nhạc Kenny G live in concert by VPBank

Là nhà tài trợ chính cho sự kiện âm nhạc Kenny G live in concert by VPBank

VPBank NEO